Bouwkundige opname

Bouwen brengt in een omgeving waar al gebouwd is bepaalde risico's met zich mee indien onvoldoende aandacht wordt gegeven aan de reeds gebouwde omgeving.
Tijdens het bouwen kan er namelijk schade ontstaan door tal van oorzaken, bijvoorbeeld:

Schadeclaim

In het geval dat een schade voortvloeit uit bepaalde (bouw-) activiteiten, kan de eigenaar van het pand besluiten een schadeclaim in te dienen omdat hij/zij in zijn/haar leefomgeving en vermogenspositie wordt benadeeld.

Om te voorkomen dat er schadeclaims worden ingediend, die ook betrekking hebben op reeds aanwezige schade of kleine gebreken, is er voor beide partijen een mogelijkheid tot het laten verrichten van een Bouwkundige vooropname (nulmeting) die later kan worden opgevolgd, nadat de bouwactiviteiten zijn gestopt, met een bouwkundige na-opname (BKNO).

Het geheel wordt gebundeld tot een rapportage waarin alle woningen/bedrijven afzonderlijk per adres worden beschreven. Hiervan wordt een origineel afgegeven aan de Belastingdienst afd. Registratie, alwaar dit rapport een juridische status verkrijgt. Dit voorkomt achteraf vervelende discussies of iets nu wel of niet is toegevoegd.