Onderhoudsplanning en Conditiemetingen

De conditiemeting heeft betrekking op de bouwkundige toestand van het gebouw en kan als basis dienen voor een meerjarenonderhoudsplanning.

Meerjaren onderhoudsplanning

Voor met name Vereniging van Eigenaars (VvE's) en grootproject eigenaren is een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) van groot belang.
Een MJOP geeft een beeld van wanneer welke maatregelen moeten worden uitgevoerd en tegen welke kosten. Daarbij wordt gekeken of het begroot is of dat ervoor gespaard moet worden. Het is van belang om een MJOP up-to-date te houden.

Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan maakt het mogelijk om een duidelijk beeld te krijgen van het te verwachten onderhoud en de bijbehorende financiŽn.

Op grond van de inventarisatiegegevens en inspectiebevindingen wordt bepaald:

De verzamelde informatie verschaft inzicht in de financiŽle uitgaven. Dit vergroot de mogelijkheid het onderhoud efficiŽnt en planmatig te realiseren. De in de planning aangegeven bedragen zijn budgetten en zijn van alle onderdelen. De technische levensduur en het herstel c.q. de vervangingskosten worden in kaart gebracht. Dit alles is verwerkt in een begroting over een bepaald aantal jaar en in een meerjarenplanning.

Maken van Conditiemetingen

De NEN 2767 Conditiemeting is ontwikkeld om tot eenduidig, gestructureerd en transparant inzicht in de technische staat van bouw- en installatiedelen en aanwezige risico's te komen.

Gebouwen hebben onderhoud nodig. Materialen waaruit gebouwen bestaan slijten. In een conditiemeting wordt dit door de inspecteur vastgelegd. Ook kunnen de gebruikers van gebouwen andere eisen stellen aan gebouwen dan waar deze in eerste instantie voor zijn gebouwd.